V červnu 2011 proběhlo v Drážďanech společné sportovní víkendové setkání fotbalových kluby žen z obou stran hranice. V sobotu se kluby setkaly na celodenním turnaji s programem. Již během turnaje měly účastnice možnost se poznat na základě společného sportování.

Ve večerních hodinách se konal workshop na téma „Vývoj fotbalu žen v Německu na příkladě klubu SV Johannstadt 90 eV“, „Ženský fotbal v Čechách“, „Práce s veřejností v klubech“, “ Centrum kompetencí ženského fotbalu – možnosti saskočeských projektů“. Tyto semináře posloužily zejména k výměně názorů, myšlenek a zkušeností. Po společné večeři projektových partnerů a českého klubu proběhla v neformální atmosféře diskuze o tom, jaké by byly myslitelné další možnosti spolupráce.

V neděli se setkaly české hráčky a hráčky SV Johannstadt 90 eV. na soutěži o sportovní odznak DFB. O jednotlivé soutěžní úkoly se staraly hráčky SVJ. Vysvětlily českým hráčkám úkoly a postaraly se o ně v průběhu soutěže. Na jednotlivých stanovištích probíhalo testování rychlosti, přesnosti, zručnosti v zacházení s míčem, atd.. V závislosti na schopnostech získaly hráčky bronzový, stříbrný nebo zlatý odznak DFB.

Poté, co všechny hráčky složily zkoušku, následovala prohlídka historického města od Brühlovy terasy. Prohlídka dal účastníkům nahlédnout do bohaté historie Drážďan a historických vztahů mezi Saskem a Čechami.

Logo Förderprogramm: EU, Euroregion Elbe Labe, 2007-2013 SN-CZ

Kamera  jdi na Video

29. September 2011