Kalendář akcí euroregionu Elbe/Labe je nyní online. Cílem je lepší informovanost obyvatel a návštěvníků euroregionu Elbe/Labe o regionálních akcích. Přehledně budou v kalendáři nabídnuty akce všecho druhu. K dispozici pak bude výsek mapy a doprovodný text ke každé akci.

Zde se dostanete na www-stránky elektronického kalendáře „Kalendář akcí Euroregionu Elbe/Labe“: my-na-severu.cz

foerderlogo-eel-sz-cz-2014-2020Tento kalendář akcí v euroregionu Elbe/Labe byl financován z prostředků Evropské unie.

Více informací ke „Společnému fondu malých projektů EEL 2014-2020“ naleznete na: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/

Aktualizace duben 2017: Na konci tohoto měsíce bude tento projekt ukončen. Po 30.dubnu nebude již možné kalendář používat. Máte-li otázky k pokračování projektu, prosím obraťte se přímo na kancelář euroregionu Elbe/Labe.