Až do konce kvetna bude spolek Portal e.V. zpracovávat projekt “Ceské stezky – znovuobjevovat staré obchodní cesty mezi Saskem a Cechami”. Projekt, který podporil Euroregion Elbe-Labe (EEL), se zabývá rozsáhlým systémem cest, sahajícím od údolí Labe v Dráždanech pres Krušné hory až do eské kotliny. Systém cest zahrnuje napríklad “Chlumeckou stezku”, “Ceskou stezku Freiberg – Teplice” a také “Ceskou stezku Decín – Dráždany”.

Obchodníci a vojevudci využívali cesty do Cech, zvané také Ceské stezky, jak pro obchod, tak pro vojenské výpravy. Pozustatky techto starých cest se áste ne dochovaly dodnes. Padly za obet zemedelství, byly zasypány nebo zastaveny. Starý systém cest sledují mnohé moderní dopravní trasy, jako napríklad dálnice A17. Dochovány zustaly jednotlivé úvozové úseky, vetšinou chránené lesním porostem. Ten, kdo bude lesy procházet s otevrenýma o ima, muže tyto úseky objevit nejen v Krušných horách, ale také na Dráždanském vresovišti nebo na svazích nad zámkem Pillnitz.


Interaktivní mapa historické obchodní cesty Freiberg – Teplice

Logo Förderprogramm: EU, Euroregion Elbe Labe, 2007-2013 SN-CZ