Euroregion Elbe/Labe je území podél Labe mezi ceským mestem Litomerice v Ceské republice a hlavním mestem spolkové zeme Sasko Dráždany v Nemecku. Tento region, Euroregion Elbe/Labe, nabývá na hodnote díky preshranicním projektum mezi Saskem a Ceskem. Pro vyšší stupen povedomí o projektech v Euroregionu Elbe/Labe jsme vyvinuli mobilní optimalizovanou internetovou platformu www.my-na-severu.cz. Co potrebují projekty v Euroregionu Elbe/Labe, aby byly známejší? Napríklad optimální práci s verejností.

Wir-im-Osten Startseite tschechisch
Pod položkou menu „Prírucka“ jsme sestavili informace pro zlepšení práce s verejností, která je pochopitelne nejen smysluplným nástrojem pro každého organizátora projektu EEL. Aby bylo možno se vyhnout tem nejhorším trapným situacím, naleznete zde také informace o interkulturní komunikaci. Co muže být horším, než nevedomky zranit z neznalosti kultury a tím ohrozit úspešnou realizaci preshranicních projektu? Pomocí seznamu médií mají organizátori projektu možnost oslovit média tisková, rozhlasová a televizní. Na tomto míste budiž receno, že nejen ti nejvetší v oboru patrí k duležitým kontaktum. Mnohé malé noviny, rozhlasové a televizní stanice jsou casto dobrí mediální partneri pro projekty v Euroregionu Elbe/Labe.
Pod položkou menu „Projekty EEL“ se nacházejí aktuální informace, týkající se práve probíhajících projektu v Euroregionu Elbe/Labe.
Jak obyvatelé, tak budoucí a aktuální organizátori projektu se zde dozví rozmanité informace o cesko-nemeckých projektech.
Pod položkou menu „Dnes na severu“ a „Zde na severu“ byla vytvorena dukladná informacní nabídka pro obyvatele a hosty Euroregionu Elbe/Labe. „Dnes na severu“ podává aktuální informace o akcích v Euroregionu Elbe/Labe. Vyhodnocení techto obsáhlých informací o akcích je viditelné již na hlavní stránce. Na digitální mape, kde je barevne zvýraznen Euroregion Elbe/Labe, odkazují barevné ukazatele na aktuální akce. Informace o akcích naleznete také v miniaturním kalendári. Detailní informace o akcích v Euroregionu Elbe/Labe, vcetne denního, týdenního a mesícního náhledu nabízí „Dnes na severu“. Zde naleznete opet projekty EEL, nebot nezrídka jsou akce vrcholem preshranicního projektu mezi saskými a ceskými projektovými partnery.

Wir-im-Osten Veranstaltungsinformation tschechisch
Obsah položky „Zde na severu“ nabízí rozmanité informace o místech konání akcí a turistických cílech v Euroregionu Elbe/Labe. Krome kontaktních adres jsou zde také informace o akcích na konkrétních místech v Euroregionu Elbe/Labe. Digitální nástenka, fungující jako „výveska“ podává prehled o nabídkách a poptávce zarízení a institucí v Euroregionu, které hodlají provádet spolecný projekt. Všichni, kdo mají zájem o preshranicní projekt, ale stále ješte hledají partnery v Euroregionu Elbe/Labe, mají zde možnost prostrednictvím funkce „Hledám & nabízím“ na sebe upozornit. Pomocí jednoduchého online formuláre mohou instituce prímo zverejnenit své „nabídky“ nebo „poptávky“.
Malé publikace o projektech EEL jsou také možné. Pro tento úcel je k dispozici v online formulári kategorie „informovat“. Institucím, které chtejí využívat obsáhlejší nástroj pro práci s verejností, je k dispozici informacní a zpravodajský portál Sachsen1. Aby byla dodržen preshranicní charakter projektu v Euroregionu Elbe/Labe, je celá internetová stránka stejná v ceské i nemecké verzi. Kdo chce verzi „.de“, nalezne informace na www.wir-im-osten.de, kdo dává prednost „.cz“, najde online nabídku na www.my-na-severu.cz. Samozrejme mužete kliknutím na symbol vlajky zmenit jazyk na jakékoli podstránce. Nezáleží také na tom, kde chcete služby my-na-severu.cz využívat. Stací jen pripojení na internet a už je možno zacít, protože platforma samozrejme odpovídá soucasným technickým požadavkum na optimalizaci pro mobilní zarízení. Tak jsou informace na my-na-severu.cz kdykoliv a kdekoliv dostupné na smartphonu, tabletu, laptopu nebo PC. V prípade dotazu, týkajících se práce s verejností v Euroregionu, vám je ochotne k dispozici také náš spolek. Samozrejme musíme také odkázat na kanceláre Euroregion Elbe/Labe v Pirne a Ústí nad Labem, které jsou kontaktním místem pro ceské a nemecké zájemce.

Wir-im-Osten Veranstaltungsorte tschechisch

Zúcastnete se aktivne a mobilne a užijte si Euroregion Elbe/Labe.

Co? Dnes na severu
Kde? Zde na severu

Výsledek projektu: www.wir-im-osten.de (nemecky) a/nebo www.my-na-severu.cz (cesky)

Další informace o Euroregionu Elbe/Labe na: www.euroregion-elbe-labe.eu

Logo Förderprogramm: EU, Euroregion Elbe Labe, 2007-2013 SN-CZ